Producenci
Regulamin
 1. Sklep internetowy www.tapetydubois.pl jest własnością ARCDEKO S.C., Plac Strzelecki 25, 50-224 Wrocław. NIP:895-202-73-06, REGON: 022340782 zarejestrowana przez Urząd Miejski Wrocławia, Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław z lokalizacją pod adresem: ul. Dubois 25a, 50-207 Wrocław.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zamówień, jak i również wszelkich innych czynności związanych z obsługą Klienta jest ARCDEKO S.C., Plac Strzelecki 25, 50-224 Wrocław..
 3. W celu realizacji uprawnień, przysługujących klientom, a wynikającym z niniejszego Regulaminu Klient powinien kontaktować powinien się ze Sprzedawcą pod wskazanymi poniżej dane adresowe:

TAPETY DUBOIS, ul. Dubois 25a, 50-207 Wrocław. email salon@tapetydubois.pl , Tel. +48 694 670 696

 1. Niniejszy Regulamin reguluje m.in. kwestie składania zamówień, dostawy, reklamacji Produktów wadliwych, niewykonania umowy oraz ochrony danych osobowych.
 2. Zawarte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:
 • Klient – osoba fizyczna składająca zamówienie za pomocą strony www
 • Sprzedający – ARCDEKO S.C.  z siedzibą we Wrocławiu ul. Plac Strzelecki 25,  50-224 Wrocław
 • Regulamin- Niniejszy dokument regulujący stosunki pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach dokonywanych umów sprzedaży z wykorzystaniem strony www.tapetydubois.pl
 • Sklep internetowy – Działalność prowadzona przez Sprzedawcę skoncentrowana na zawieraniu umów sprzedaży towarów za pomocą własnej strony www.
 • Strona – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.tapetydubois.pl za pośrednictwem, którego Klient może składać zamówienia.
 • Produkt – Towar zaprezentowany /zaoferowany przez Sprzedawcę
 • Zamówienie – Zamówienie złożone przez Klienta za pomocą strony www w celu zakupu produktu
 • Formularz zamówienia – Formularz wypełniony przez Klienta w celu zamówienia a w konsekwencji nabycia produktu
 • Złożenie zamówienia – Ostateczne dokonanie wszelkich czynności wymaganych przez Sprzedawcę a niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży
 • Potwierdzenie zamówienia – Czynności dokonane przez Sprzedającego celem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym www.tapetydubois.pl prowadzonym przez Sprzedającego.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż tapet i innych materiałów do ozdoby ścian za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz Unii Europejskiej
 3. Umowę sprzedaży produktów na odległość zawiera składając Zamówienie za pośrednictwem strony www Sprzedawcy.
 4. Szczegółowy opis produktu wraz z podaniem cen jednostkowych znajdują się na stronie Sklepu internetowego
 5. Informację o produktach wraz z podanymi cenami jednostkowymi prezentowane na stronie Sklepu Internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art.66§1 Kodeksu cywilnego . Wskazana wyżej informacja o Produktach na Stronie Sklepu internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.77 kodeksu cywilnego.
 6. Umowę sprzedaży Produktów na odległość można zawrzeć ze Sprzedającym składając Zamówienie za pomocą Sklepu internetowego www.tapetydubois.pl
 7. Warunkiem złożenia zamówienia przez Stronę Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 8. Składając zamówienie Klient przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Jednocześnie powinien on zapoznać się z Regulaminem przy każdorazowym składaniu zamówień .
 9. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw ( w tym żądania aby zakupione towary były zgodne z ich opisami , nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości)

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

 1. Klient celem złożenia zamówienia wypełnia Formularz Zamówienia udostępniony przez Sprzedawcę na stronie www.tapetydubois.pl
 2. Składając Zamówienie Klient jest zobowiązany do założenia konta na Stronie. Założenie konta jest całkowicie darmowe i powinno zostać wykonane zgodnie z instrukcjami na stronie www.
 3. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art.66§1 kodeksu cywilnego.
 4. W celu Złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest do akceptacji opcji „cookie” oraz posiadania aktywnego interpretatora JavaScript
 5. Sprzedający zobowiązuję się do podania najpóźniej na początku składania zamówienia, czy mają zastosowanie jakiekolwiek ograniczenia w dostarczeniu Towaru oraz jakie płatności SA akceptowane.
 6. Sprzedający akceptuje poniżej wskazane formy płatności :

(1). Przedpłata na konto Bank BGŻ BNP Paribas S.A – numer rachunku: 14 1750 0012 0000 0000 2327 6747,
(2). Karta płatnicza, karta kredytowa, szybkie płatności on-line,
(3). Płatność za pobraniem, 
(4). Płatność przy odbiorze w siedzibie Sklepu - Dubois 25a Wrocław.

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Klienta w drodze jednoznacznego sformułowania, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek na rzecz Sprzedającego , a Kupujący zobowiązuje się potwierdzić , odznaczając stosowny przycisk na stronie , że ma świadomość obowiązku zapłaty za złożone zamówienie.
 2. Kupujący oświadcza, że wszystkie dane przekazane w celu zakupienia Produktów są zgodne z prawdą oraz, że jest on uprawniony do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności , z której korzysta, oraz posiada środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie kosztów Produktu.
 3. Ceny jednostkowe Produktów wskazane na stronie, nie są cenami ostatecznymi. Sprzedający zobowiązuje się do podania ceny ostatecznej zakupu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Na cenę ostateczną składa się cena produktu + ew. koszty przesyłki.

 1. Sprzedający nie pobiera od Klienta w związku ze stosowaniem określonych form płatności, opłat które są wyższe od kosztów poniesionych przez sprzedającego w związku z korzystaniem z tych sposobów. Sprzedający poinformuje Kupującego o ewentualnych opłatach wynikających z określonego rodzaju płatności.
 2. Jeśli na stronie nie podano inaczej wszelkie ceny podane są w walucie obowiązującej w Polsce.
 3. Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego produktu do momentu wystawienia przez Sprzedającego Potwierdzenia Zamówienia lub otrzymani zawiadomienia o cofnięciu zamówienia jeśli nastąpi to wcześniej.
 4. Sprzedający dostarcza klientowi potwierdzenia zamówienia na adres e mail podany przy rejestracji.
 5. Umowa sprzedaży dotyczy wyłącznie Produktów mogących stanowić część zamówienia, dopóki nie wyśle potwierdzenia zamówienia dotyczącego tych produktów.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy formularz zamówienia nie został wypełniony prawidłowo tzn.:
 • Dane podane w formularzu SA niekompletne
 • Dane podane w formularzu są nieprawdziwe
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Produkt znajduje się w magazynie dostawców Sklepu internetowego. W innym przypadku Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i podjęte zostaną rozmowy na temat dalszej realizacji Zamówienia – wydłużenie czasu realizacji lub anulowanie zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia zależy od rodzaju płatności wybranego przez Klienta oraz terminu Złożenia zamówienia.
 3. W przypadku wymagania FV Klient obowiązek ma zaznaczyć chęć otrzymania FV w formularzu zamówienia a także uzupełnić w tymże formularzu dane do wystawienia FV.

DOSTAWA.

 1. Koszty wysyłki towaru pokrywa Klient
 2. Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS w wyjątkowych sytuacjach DPD.
 3. Klient może skorzystać z Promocji „ TRANSPORT GRATIS „ . Warunkiem skorzystania z promocji „Transport gratis” wymagane jest: zamówienie listew, elementów sztukateryjnych, chemii lub akcesoriów z kategorii: Sztukateria w kwocie przekraczającej 500zł brutto lub zamówienie tapet dekoracyjnych w kwocie przekraczającej 200zł brutto. 
 4. Kupujący ma prawo odbioru zamówienia w siedzibie firmy nie ponosząc żadnych kosztów.
 5.   Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji , który upływa od momentu opłacenia zamówienia do chwili wysłania zamawianych towarów. Uwzględniane są dni robocze. Zamówienie o zróżnicowanym czasie realizacji, wysyłane będą po skompletowaniu.
 6. Produkty na specjalne zamówienierealizowane będą w terminie 14-21 dni. W przypadku, jeżeli czas dostawy miałby ulec zmianie, Sklep niezwłocznie poinformuje o dokładnej dacie dostawy.
 7. Czas dostawy towaru kurierem jest zgodny z aktualną ofertą firmy GLS, dostępną pod adresem: https://gls-group.eu/PL/pl/home Dostawa następuje w ciągu jednego dnia roboczego od wysyłki.
 8. Koszt dostawy na terenie kraju, dla zamówień przedpłaconych (Punkt 8, podpunkt: 1 i 2) z kategorii: Tapety Dekoracyjne, Maty SIBU, Akcesoria i chemia wynosi: 15zł , dla zamówień z kategorii: Sztukateria wynosi 20zł. Koszt dostawy na terenie kraju, dla zamówień z płatnością za pobraniem (Punkt 8, podpunkt: 3) z kategorii: Tapety Dekoracyjne, Maty SIBU, Akcesoria i chemia wynosi: 20zł, dla zamówień z kategorii: Sztukateria wynosi 30zł.
 9. Wraz z wejściem przez klienta lub osobę trzecią wskazaną przez klienta w fizyczne posiadanie towaru ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na klienta.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 

 1. Klient będący osobą fizyczną może zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie jest towarem na specjalne zamówienie.
 2. Do zwracanego produktu należy dołączyć wypełniony formularz do pobrania pod adresem: https://tapetydubois.pl/Formularz.docoraz dokument potwierdzający zakup.
 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 14 dni przelewem na rachunek wskazany przez kupującego lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
 4. Zwracając towar, klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów z tytułu odesłania towaru, które nie podlegają zwrotowi.
 5. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sklepu. Zwroty towaru za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

REKLAMACJE PRODUKTÓW WADLIWYCH.

 1. Produkty prezentowane w poszczególnej karcie mogą być widoczne w kilu wariantach kolorystycznych. Właściwy kolor danego produktu prezentowany jest zawsze na pierwszym zdjęciu produktowym. Zdjęcia aranżacyjne mają charakter informacyjny, a widoczna na nich kolorystyka może być inna niż kolorystyka tytułowego produktu.
 2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować Sprzedającego najpóźniej w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis wady produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 4.  Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.
 5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego produktu na własny koszt na adres sprzedawcy.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 7. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 8. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient dostrzeże w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków.
 9. Do reklamowanych tapet należy dołączyć etykietę zawierającą model oraz numer seryjny produktu.

NIEWYKONANIE UMOWY.

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających z umowy Sprzedaży Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego rozwiązania umowy poprzez pisemne wypowiedzenie i zachowanie wszelkich zaliczek. Klient zaś zobowiązany jest do zwolnić Sprzedającego od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, szkody, zobowiązania i koszty i wydatki jakiekolwiek natury wynikające z rozwiązania Umowy oraz niezwłocznie zapłacić Sprzedającemu należne kwoty.
 2. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na przysługujące Klientowi lub Sprzedającemu prawa lub środki ochrony prawnej.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego www.tapetydubois.pl z siedzibą w Wrocławiu przy ul. Dubois 25A.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji Zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach , oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek a także usunięcia z bazy danych.
 4. Powierzone dane osobowe SA przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa takich jak:
 • Ustawie z dnia 29-08-1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.Nr.101 z 2002r, poz.926,z poz.zm.)
 • Ustawie z dnia 18-07-2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U.Nr. 144,poz.1204,z pozn.zm)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29-04-2004r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz.U. Nr.100,z pozn. zm)

KLAUZULA SALWATORYJNA.

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem , nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek stanu lub kraju , w którym postanowienia te mają obowiązywać , to w zakresie w którym to postanowienia jest niezgodne z prawem , nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jurysdykcji , w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte a w pozostałym zakresie niniejszy Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal obowiązujący i wiążący i wykonalny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego , Ustawy z dnia 02-03-2000r o ochronie niektórych konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny , Ustawy z dnia 27-07-2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego , dyrektywy 1999/44/EC Parlamentu europejskiego i rady , dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu europejskiego i Rady , dyrektywy 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady .
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.
 3. Wszelkie prawa do wizerunku oraz materiałów zawartych w Sklepie internetowym w tym zdjęć i opisów produktów są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich treści prezentowane na stronie ani żadne elementy strony nie mogą być powielane. W przypadku naruszenia tych praw sprawca ponosi odpowiedzialność prawną.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl